Co se skrývá pod zkratkou CRM?
04-k2-01Když se zeptám našich zákazníků, kteří mají o CRM v Informačním systému K2 zájem, co si pod CRM představují, často dostávám různorodé odpovědi. Customer relationship management (neboli řízení vztahu se zákazníky, ve zkratce CRM) vnímají naši zákazníci skrze čtyři zásadní požadavky:
 
Provozní výsledky call centra
může pomoci významně zefektivnit pohled zvenčí.

03-openone-01Hledání cesty ke zlepšení provozních výsledků je všudypřítomnou „zábavou" všech manažerů kontaktních center. Nejde ani tak o to, že by to bylo snažení opravdu zábavné, ale o holou nutnost. Jednoznačně to od nich očekávají všichni kolem včetně akcionářů, zaměstnanců a zákazníků, kteří využívají služeb jimi řízených center. Právě toto hledání má mnoho podob – od snahy snížit průměrný čas nutný pro vyřízení zákaznických požadavků přes optimalizaci řízení, zlepšování plánování, vylepšení modelu motivace jednotlivců až po analýzu důvodů volání a optimalizaci komunikace se zákazníky.

 
Bez kontrolování plnění cílů

zůstane firemní web pouze „elektronickou nástěnkou".

11-emerite-01

Nečekaně hodně firem si při tvorbě webových stránek nebo při rekonstrukci (redesignu) těch stávajících nestanovuje konkrétní cíle, jichž by chtěly modernizací webu dosáhnout. Investují minimálně desítky tisíc, častěji však statisíce i miliony korun, aniž by si vyčíslily jejich návratnost. Přitom právě snadná měřitelnost jakékoli aktivity na internetu skýtá ideální možnost, jak vyhodnocovat efektivitu peněz vložených do komunikace se zákazníky prostřednictvím webových stránek.

 
Skutečně mobilní obchodník?

10-pointx-01Obchodník má být především v kontaktu se zákazníkem a „prodávat", vše ostatní je ztráta času a neproduktivní činnost. To je patrně jasné každé firmě, která se zabývá obchodní činností. Přesto velká část obchodních zástupců doslova mrhá svým časem vyplňováním papírových formulářů, sestavováním různých přehledů o prodeji, konkurenci atp. A jinak tomu není ani na straně „centrály": odfaxované objednávky a přehledy je potřeba zpracovat (tj. přepsat do počítače), což kromě další ztráty času a dalších nákladů znamená i zanesení chyb. Konečným výsledkem jsou ne zcela věrohodná data, navíc dostupná s relativně velkým časovým odstupem. A tedy ne zrovna ideální řízení firmy (dlouhá doba vyřizování objednávek, chyby v optimalizaci sortimentu a cen, zkreslené informace o konkurenci, ...).

 
Služby rozvíjející vztahy se zákazníky

10-update-01Aktivní řízení rozvoje vztahů se zákazníky podporované CRM systémem má svůj „produktový" rozměr. V každém oboru podnikání je to jinak a dokonce i přímí konkurenti na trhu se v tomto rozměru výrazně liší. Naopak „služby" jsou společným charakteristickým faktorem úspěchu v intenzivním rozvoji vztahů se zákazníky napříč odvětvími.

 
Klíčové faktory úspěchu využití CRM řešení

v kontaktních centrech

kontaktni-centra-crmSpolečnosti začaly péči o zákazníky chápat jako klíčovou službu pro zajištění dlouhodobé spokojenosti a loajality svých zákazníků.  Očekávají od ní takovou kvalitu, která zákazníka neodradí. Dokonce potvrdí zákazníkovi, že si vybral dobrého dodavatele, nebo umožní vytvořit prostor pro nový či zvýšený prodej.  Úroveň kvality péče o zákazníky je ve značné míře ovlivňována výší investic a nákladů s ní souvisejících. Interně tak společnosti řeší a vždy řešit budou, s jak vysokou kvalitou péči zákazníkům poskytovat a za jak efektivních nákladů. Čím dál důležitější roli při řešení tohoto klíčového úkolu kontaktních center začínají hrát CRM řešení.
 
<< Začátek < Předchozí 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další > Konec >>

Strana 17 z 20