E LINKX

Tematické seriály

Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti a efektivity...

1. až 7. díl >>

Časopis IT Systems / Speciál

Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Základní pravidla úspěšného e-mailingu

SmartEmailingKvalitní databáze kontaktů a poutavý obsah newsletteru patří ke stěžejním stavebním kamenům úspěšného e-mailingu. Aby si však potenciální zákazník e-mail vůbec otevřel, je třeba jej k tomu motivovat již ve chvíli, kdy přijde do schránky. Klíčem k tomu je jasně identifikovatelný odesilatel a vhodně zvolený předmět. Atraktivní předmět zprávy a důvěryhodný odesilatel jsou pro úspěch e-mailingu stěžejní. Věnujte jim stejnou péči jako samotnému obsahu.

Obsah newsletterů je bez pochyby důležitý – bez dobrého obsahu a produktu obchodníci jen těžko potenciální zákazníky nalákají k nákupu. Ale i když tyto dvě základní ingredience obchodní sdělení má, je příjemce nejprve třeba nalákat k tomu, aby jej vůbec otevřeli. „Úplně stejně jako v případě obsahu je nutné dát si práci s předmětem e-mailu i samotným odesilatelem. To jsou totiž první věci, které člověk, jemuž je newsletter adresován, uvidí,“ říká Kateřina Fišerová, manažerka aplikace SmartEmailing.

Personalizovaný odesilatel funguje lépe

Odesilatel je pro řadu uživatelů rozhodujícím faktorem v tom, zda e-mail otevřít, nebo ne. Lidé jsou přitom častěji ochotni otevřít zprávu, která jim přijde od skutečného člověka, a to i přes to, že ho neznají. „Vhodnou formou je například kombinace jména a pozice – třeba Andrea z recepce –, případně jména a brandu – Petr ze SmartEmailingu. U velkých a známých značek pak lze používat jen název brandu samotného,“ popisuje Kateřina Fišerová.

Při vhodně zvoleném odesilateli není třeba si příliš lámat hlavu se samotnou e-mailovou adresou, z níž zprávy odcházejí. Přesto by však měla odpovídat zaměření zpráv. Může jít například o adresy jako Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript či Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Čemu je ale třeba se obloukem vyhnout, jsou adresy typu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , které budí dojem automatizované a neosobní zprávy.

Předmět musí být krátký a výstižný

Hned druhou věcí, které si příjemci obchodních sdělení všímají, je předmět e-mailu. Ten by měl především upoutat pozornost adresáta a přesvědčit jej o tom, že se mu otevření e-mailu vyplatí. „V prvé řadě by měl být předmět krátký. Být věcný na malém prostoru není jednoduché, ale ideální předmět by měl mít do padesáti znaků. Řada uživatelů totiž zprávy čte na mobilních zařízeních a delší předmět by měl problémy se zobrazováním,“ vysvětluje Kateřina Fišerová ze SmartEmailingu.

Efektivních metod, jak předmětem zaujmout adresáty, je celá řada. Mezi ty nejoblíbenější patří jejich personalizace. Pokud příjemce v e-mailu narazí na svoje jméno, bude mít pocit, že s firmou navázal bližší vztah. Efektivní je rovněž navození pocitu naléhavosti, například použitím formulací jako „pouze dnes“ nebo „24hodinová akce“. Podobně na uživatele fungují také čísla či otevřené otázky. Šlápnout vedle nelze ani se stručným popisem toho, co je obsahem e-mailu.

Čemu je naopak vhodné se zcela vyhnout, je nadměrné používání velkých písmen a vykřičníků. Pro zdůraznění obsahu lze s přimhouřením oka tolerovat jedno až dvě slova velkými písmeny, celý předmět napsaný caps lockem, navíc okořeněný tunou vykřičníků, však příjemce spíše odradí. „Druhým velkým prohřeškem je lákání pomocí falešných sdělení. Slibovat v předmětu něco, co není obsahem obchodního sdělení, je přímou cestou k tomu, aby další e-maily putovaly rovnou do koše,“ dodává Kateřina Fišerová.