Modelování vlastního CRM na low-code platformách
Čtvrtek, 08 Prosinec 2022 09:58

CRM systémy jsou velmi oblíbeným nástrojem mnoha firem. Vedle toho, že za nejžádanější trend lze považovat cloudové CRM systémy dostupné kdykoli a kdekoli, existuje ještě jeden směr, který zatím jen nabírá na síle. V současné době stále více firem sahá po tzv. low-code platformách. Jedná se o prostředí, ve kterém lze vymodelovat vlastní aplikaci za zlomek času a nákladů, které vyžaduje vlastní vývoj. A tento trend pronikl i do světa CRM systémů.

Když si chce firma v současné době pořídit CRM systém, má v podstatě tři možnosti. Buď si vybere hotový CRM systém, který již nelze funkčně ohýbat, nebo si vybuduje komplexní, často nákladné řešení, které se přizpůsobí přesně definovaným potřebám. A když ani jedna z těchto klasických cest firmě nevyhovuje, je tu zlatá střední cesta. A to je systém CRM na míru, který je vymodelován z hotových funkcí, komponent a konektorů. Takové řešení lze navíc neustále rozšiřovat a doplňovat o nové funkce. Modelování na low-code platformách je tedy osvědčený a stále oblíbenější způsob, jak se snadno dostat k vlastní aplikaci.

Za největší výhodu takové platformy lze považovat úsporu času a nákladů. Zatímco vývoj na zakázku je časově náročný, náročný na lidský kapitál (protože vývojářů je na trhu nedostatek) a také nákladný, u low-code platforem je tomu naopak. Nebo když vývoj skutečně komplexního CRM systému může trvat rok i více, modelování může trvat například půl roku (v závislosti na složitosti požadavků společnosti). Pro vývoj je sice zapotřebí tým vývojářů, ale pro modelování stačí IT analytik se znalostí a porozuměním problematiky a cílových potřeb klienta. V neposlední řadě je třeba zmínit, že zatímco vývoj na zakázku pohltí velkou část rozpočtu, který se může pohybovat v milionech korun, modelování na low-code platformách stojí jen zlomek.

Svět informačních technologií tak nabízí takovou alternativu, která se stává novodobým trendem. Odhaduje se, že do roku 2024 bude až 70 % aplikací vytvořeno na low-code platformách. Modelovaný CRM systém může konkurovat robustním mezinárodním CRM řešením. Dokonce i mnoho nadnárodních společností sahá po systémech a aplikacích postavených na low-code platformách, protože vnímají jejich potenciál a důvěřují jejich vysoké úrovni zabezpečení. Finanční a technickou výhodou mnoha pokročilých low-code platforem je navíc to, že je lze použít i pro další oblasti podnikových procesů bez dalších licenčních nároků.

Chcete-li vytvořit CRM systém na low-code platformě, stačí definovat své potřeby, rozpočet a čas, určit požadované funkce a dobrého dodavatele, který bude vaším partnerem při výběru a modelování. CRM systém modelovaný na low-code platformě s sebou tedy přináší mnoho výhod. Již jsme se zmínili o úspoře času a nákladů, ale rozhodně sem patří i doba implementace, kterou lze zkrátit až o 50 %, nebo úplné přizpůsobení vašim potřebám. Důležité je také zmínit, že slouží jako integrační platforma.

Stojí tedy za to se zamyslet nad tím, proč mnoho společností sahá po robustních CRM systémech, které ne zcela vyhovují jejich potřebám, a navíc jsou velmi finančně nákladné. Místo toho mohou mít 100% použitelný CRM systém, který není kódovaný, ale modelovaný. Nevhodný, i když levnější systém CRM stále představuje pro společnost finanční zátěž, protože se musí zabývat údržbou a postupnými aktualizacemi. A protože jej nevyužívá na maximum, není schopna plnit své cíle, zefektivnit práci, a tím zvýšit obrat. Společnost se tak logicky dostává do začarovaného kruhu, kdy sice má CRM systém, ale ten jí nepřináší to, co od něj požaduje. Hledá tedy jiný v domnění, že bude lepší, díky čemuž do systému opakovaně investuje finance, ale ani tak se kýžené uspokojení nedostavuje. Přitom stačí jen správně zvolit nebo mít možnosti, které poskytují low-code platformy.

Jan Svatoš Ing. Jan Svatoš
Autor článku je manažerem divize low-code platforem a CRM systémů ve společnosti Solitea, a. s.

Mohlo by vás zajímat: