CRM trendy roku 2023: Personalizace, automatizace a zacílení na kvalitu a smysl produktu
Pondělí, 02 Leden 2023 13:19

Jak se způsob komunikace mezi prodejcem a zákazníkem začíná rozšiřovat o nové kanály, musí se firmy soustředit především na přidanou hodnotu svého produktu a jeho propagaci správným směrem. Se zákazníkem se komunikuje tak, jak je mu to pohodlné, ať už skrze video, sociální sítě, telefon, či zprávy, a cílí se na přínosy, které produkt pro zákazníka má. Při zpomalení růstu v roce 2023 půjde ještě více o zacílení na kvalitu a smysl produktu.

„Správné využití nástrojů automatizace a celková digitalizace jsou stále stěžejními pomocníky pro obchodníky a prodejce i vývojáře. V roce 2023 však více než kdy dříve bude potřeba zpomalit a mít dostatečný nadhled,“ říká Veronika Danielová, produktová manažerka Pipedrive.

Symbióza prodeje a marketingu

Cíle prodeje a marketingu ve firmě by měly být zcela sladěny, a to jak v oblasti zákaznické zkušenosti, tak v oblasti byznysu. „Obchodní oddělení a oddělení marketingu by měla spolupracovat na vytváření společných celoročních strategií, plánů a metrik pro dosažení růstu a zvýšení příjmů. Pokud se bude trh v prvním pololetí příštího roku nadále ochlazovat, bude velmi důležitý poměr nákladů a příjmů, na který by se měl zaměřovat jeden homogenní tým. Obchodní i marketingové týmy by proto měly mít integrované nástroje v rámci jedné CRM platformy, aby mohly aktuální data a synergické efekty využívat naplno,“ vysvětluje Veronika Danielová.

Zvýšení produktivity v prodeji

Vzhledem ke globálnímu zpomalení růstu a opatrnému finančnímu našlapování se nejvíce pozornosti zaměří na zvýšení produktivity v rámci prodeje. Řešení spočívá v osvojení správných nástrojů pro automatizaci některých činností v a optimalizaci prodejních procesů v rámci týmů. Se zpomalením růstu bude třeba přezkoumat stávající prodejní proces, neboť pro expanzi a dosažení obchodních cílů bude efektivní využití možností CRM nástrojů ještě důležitější než doposud.

Personalizace a důraz na potřeby klienta

Každý zákazník je unikátní, stejně tak jeho potřeby. Cílem prodejního týmu by tedy mělo být vytvoření prodejních strategií, které budou reflektovat jak jednotlivé prodejní cíle společnosti, tak potřeby a problémy klientů, potažmo cílových skupin. Obchodníci tak budou připraveni čelit většině situací, které vzniknou.

Automatizace jako pomocník

Velkou roli v zefektivňování procesů stále hraje a bude hrát automatizace. „Nástroje, které pomáhají propojovat data a prezentovat je prodejním týmům v reálném čase, vedou k rychlejšímu získávání zákazníků a zvyšování produktivity. Především ale půjde o podpůrné prostředky pro obchodníky, kteří stále hrají prim. Díky automatizaci budou moci týmy věnovat mnohem více času a prostoru zákazníkům a jejich potřebám,“ dodává Jakub Kadlubiec, rovněž ze společnosti Pipedrive.


Mohlo by vás zajímat: