Automatizace kontaktních center patří k hlavním trendům v oblasti CRM

CRMHlavní trendy pro CRM řešení vidím v oblasti integrace jednotlivých nástrojů. K těm hlavním, které slouží k řízení prodejů, se přidají i nástroje pro marketing, generování leadů, účetní software a mnohé další.

Efektivní digitální onboarding - počátek dobrého vztahu se zákazníkem

blindspotTechnologie dnes zákazníkům napříč segmenty výrazně ulehčují onboarding. Tedy proces, pomocí kterého se stávají součástí zákaznického kmene určité společnosti, aby si mohli sjednat její služby či produkty.

GoodData: „stavebnicová“ datová analytika zpřístupní informace všem Public relations

Ukázka vizualizace samoobslužných reportů a dashboardůPoskytnutí konzistentního a srozumitelného přístupu k datům bez ohledu na technické vzdělání uživatelů. To je nový trend v oblasti datové analytiky. S dosažením tohoto cíle pomáhají technologie, jenž s daty a analytikou pracují jako stavebnice s kostkami: tzv. composable data and analytics.

Tyto a další závěry vyplývají z průzkumu společnosti GoodData, který realizovala ve spolupráci se společností Puls, jež je součástí skupiny Gartner. Průzkum zjišťoval, jaké potřeby a priority v oblasti datové analytiky má v letošním roce 200 vrcholových manažerů ze středních a velkých firem působících po celém světě.

Popisované trendy úzce souvisí s „demokratizací dat“, tedy snahou firem odstraňovat překážky, které brání přístupu k datům a jejich interpretaci v reálném čase. Z průzkumu vyplývá, že ve firmách bude s analytikou pracovat stále více lidí. Budou vznikat multifunkční týmy, které se zaměří na zlepšení analytických dovedností, správu a kvalitu dat.

Analytika se postupně přesune do cloudu, a to kvůli uspokojení vyšších nároků na zpracovávaný objem dat a poskytnutí pokročilých funkcí. Podniky také budou hledat rovnováhu mezi flexibilitou a správou svých dat. Díky kompozitní analytice nakonec získají obojí. „Firmy nejčastěji řeší, jestli potřebné řešení vybudovat interně či si jej zakoupit. Podle našich zkušeností je to spíše otázka vyvažování obou možností než preferování jednoho přístupu před druhým,“ říká Karel Novák, ředitel Professional Services společnosti GoodData.

V budoucnu se také změní distribuce práce mezi IT oddělením a běžnými firemními uživateli. „IT by se mělo zaměřit pouze na správu dat, tedy tvorbu konzistentních pravidel, rozvoj datových aktiv, zajištění rychlé odezvy a zpracování dat v reálném čase. Firemní uživatelé tím získají svobodu inovovat pomocí analytických nástrojů bez použití složitého programování. Z tohoto nového prostředí budou nakonec těžit všichni,“ shrnuje trendy datové analýzy Roman Staněk, generální ředitel společnosti GoodData.

Demokratizace dat je opravdovou výzvou

Datová gramotnost či demokratizace dat jsou často skloňovanými pojmy posledních let. Nyní se stávají realitou. Vyplývá to z pořadí priorit dotazovaných společností. Patrná je snaha datovou analytiku zpřístupnit všem zájemcům, tedy i těm netechnicky zaměřeným.

Mezi hlavní priority respondentů pro letošní rok patří poskytování samoobslužných reportů a dashboardů (45,5 %), vybudování nebo pořízení škálovatelné datové architektury (43,5 %) a dosažení aktualizace dat v reálném čase (41,5 %).

Na co se chtějí v datové analytice firmy zaměřit: meziroční srovnání priorit (2022 vs 2021)

Základním problémem demokratizace dat je zachování jejich konzistence – jak mít jediný správný zdroj pravdy pro celou organizaci. Firmy, které to zvládnou, získají obrovskou konkurenční výhodu. Například společnosti Technomic se díky tomu povedlo snížit náklady na datovou analytiku o 700 %.

„Díky tomu, že jsme umožnili lidem v mém týmu, kteří nejsou vývojáři či inženýři, manipulovat s daty, přidávat je, vytvářet další dashboardy, můžeme nyní výrazně rychleji reagovat na potřeby zákazníků,“ říká Bernadette Noone, viceprezidentka společnosti, která poskytuje služby firmám v oblasti potravinářství.

Analytika se stává přístupnější díky „stavebnicové“ struktuře

Zpřístupnění dat často brání nesoulad v komunikaci mezi technologicky orientovanými IT odborníky a zbytkem společnosti. Potřební odborníci jsou totiž obvykle členy IT oddělení (38 %) nebo oddělení analýzy dat (37 %). Toto tradiční rozdělení, kdy technologové pracují bez zpětné vazby od „netechnických“ kolegů, vytváří řadu bariér a může vést k přetížení zdrojů. Získané výstupy mohou být navíc pro uživatele nesrozumitelné. Spolupráce na vytváření, definování a označování metrik je pro přijetí analytiky zásadní.

Které oddělení ve vaší společnosti je zodpovědné za analytiku?

Se sblížením světa analytiků a běžných uživatelů pomáhá nový přístup: kompozitní datová analytika (tj. datová analytika se stavebnicovou strukturou, kterou lze skládat podobně jako kostky), jež je propojena s otevřenou formou business intelligence, tzv. headless BI. Headless BI zajistí, že všichni koncoví uživatelé budou pracovat s jednotnými daty, a přitom poskytne každému přesně to, co potřebuje, díky jedinému zdroji metrik a sdílenému sémantickému modelu. Všechny analytické výstupy tak pracují se stejnými výpočty a datovými sadami.

„Kompozitní analytika a tzv. headless BI se liší od tradičních řešení business intelligence (BI), protože spravuje základní infrastrukturu způsobem, který umožňuje oddělit výpočet od vizualizace,“ vysvětluje Karel Novák. Oddělením těchto dvou mechanismů mohou týmy IT a analytiků udržovat firemní data zabezpečená a konzistentní. Obchodně orientované týmy přitom mohou samostatně integrovat vybrané nástroje a získávat potřebné informace uživatelsky přívětivým způsobem (viz. infografika).

Composable Data & Analytics

„Tato moderní datová a analytická infrastruktura umožní, aby se BI stala tím, čím pro uživatele má být: bezproblémovou, důvěryhodnou, škálovatelnou, vysoce výkonnou a poskytující moderní řešení pro získávání poznatků,“ uzavírá Karel Novák, ředitel Professional Services společnosti GoodData.

AUTOR: Společnost GoodData.


Mohlo by vás zajímat:
 

CRM pro živnostníky a mikrofirmy

hsNa trhu dnes najdeme mnoho nabídek na CRM pro malé a střední firmy. Jakmile se ale zaměříme na kvalitní obchodní řešení, které podporuje živnostníky nebo mikrofirmy v češtině a vyhovuje všem fázím obchodního ...

Jak požadavky zákazníků ovlivňují trendy Customer eXperience?

AnectRozpoznání a uspo­ko­je­ní požadavků stále náročnějších zákazníků je bezpochyby zá­klad­ním stavebním prvkem úspěšné obchodní strategie organizací, a proto se do popředí zájmů firem napříč ...