Public relations

PRŮZKUM: Češi odpracují na neplacených přesčasech více než hodinu denně

Genesys
Čtyřdenní pracovní týden? V Česku zatím utopie. Lidem v kancelářských profesích nestačí na splnění úkolů ani pět dní. Polovina pracuje skoro šest dní týdně, aby práci stihla.

 

Tematické seriály

Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Industry 4.0
                 Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti a efektivity...

1. až 7. díl >>

Časopis IT Systems / Speciál

Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Webová analytika nabývá na významu
Středa, 18 Leden 2012 00:00

web-01S rostoucí důležitostí internetu coby prodejního kanálu se zvyšuje snaha firem účinněji a přesněji analyzovat data, která generují návštěvníci jejich webových stránek. Pozornost firem se tak od prostého reportingu návštěvnosti přesouvá ke snaze porozumět vzorcům chování lidí na webových stránkách, a ovlivnit tak jejich výkonnost. Zároveň s tím na trhu vzniká poptávka po odbornících schopných s těmito nástroji pracovat a vytěžit z dat informace pro podporu managementu. S těmito závěry přišla společnost Optimics.

 

Podle Optimics je zájem o nástroje business intelligence, webovou analytiku, data a text mining či hlasové analýzy akcelerován především hospodářskou krizí a uvědoměním si, že lze prostřednictvím zvyšování konverzního poměru webových stránek přímo či nepřímo ovlivňovat výkonnost firmy. Pod výkonností se přitom nemusí skrývat jen objednávka zboží či služby a s tím spojený vyšší obrat. Patří sem i další úkony, jako registrace uživatele a získání kontaktu na něj, stažení určitého dokumentu a podobně.

Úkolem webové analytiky je získat z dat věcné znalosti, které mohou být cenným podkladem pro manažerské rozhodování zejména na úrovni procesů souvisejících s marketingem a prodejem. Na rozdíl od reportingu nabízí porozumění vzorcům chování zákazníků, které vede k odpovídajícím reakcím ve strategii firmy, tvorbě marketingových kampaní a následně i k lepším obchodním výsledkům.

S rostoucím zájmem o tyto nástroje sílí i poptávka firem po nové generaci analytiků, často označovaných jako weboví analytici. Ti pracující do hloubky s daty o chování návštěvníků na firemních webech, které se v dnešní době stávají mnohdy primárními kanály pro oslovení nových zákazníků.

Analytici potřebují kromě schopnosti ovládat potřebné nástroje a efektivně pracovat s velkými objemy dat také širší přehled a transdisciplinární přesah, protože spolupracuj nejen s marketingovým a IT oddělením, ale i dalšími lidmi. I to je důvodem nedostatku kvalifikovaných odborníků nejen na českém trhu práce, což firmy často řeší outsourcingem těchto služeb.

Daný trend potvrzuje i renomovaný americký pracovní portál indeed.com, podle nějž vzrostl za posledních šest let zájem o webové analytiky v USA na šestinásobek. Tento nárůst je ve značném kontrastu zejména s tradičními pracovními pozicemi, jako je práce v oblasti marketingu, reklamy či webového designu. Ty s menšími výkyvy buďto stagnovaly, nebo rostly maximálně v řádech desítek procent.

Webová analytika dnes využívá nejrůznější modely testování. Mezi ně patří třeba A/B testování srovnávající dvě verze webu s ohledem na to, která dlouhodobě podává lepší výkon, případně multivariantní testování s více verzemi menších částí webu či také uživatelské testování. Při něm se přímo sleduje a vyhodnocuje člověk, který má za cíl provést na webu určitý úkon, jako třeba objednání produktu. S tím souvisí i funnel analýza, sledující kroky uživatele k požadovanému cíli, případně to, co jej na této cestě odradí. Samostatnou oblastí je pak zákaznická analytika, která umožní sofistikovaně rozdělit klienty firmy do skupin, které mohou být následně oslovovány specifickým způsobem.

Lukáš Dolníček