Tematické seriály

Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Industry 4.0
                 Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti a efektivity...

1. až 7. díl >>

Časopis IT Systems / Speciál

Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
CRM v cloudu
Pondělí, 05 Prosinec 2011 00:00
Bez omezení a dostupné všem

raynet-01 Řídit obchodní firmy s pomocí kvalitního CRM? Za přijatelné peníze? Každý manažer, který se touto myšlenkou někdy zabýval, ví, že realizace rozhodnutí není snadná záležitost. Nabídka dostupných řešení je sice poměrně široká, ale výběr je ovlivněn tolika zásadními faktory, že z rozhodnutí mnohdy sejde.

Má-li totiž CRM systém vyhovovat jedinečným firemním procesům, musí být silně konfigurovatelný, nebo je třeba uvažovat o úpravách na míru. Má-li být bezpečný, je nutné investovat do separátní hardwarové infrastruktury. Zajištění stability systému vyžaduje nepřetržitou podporu. Specifickou problematikou je také umožnění přístupu k citlivým datům o zákaznících externě mimo firmu, což je ovšem v obchodní práci základním požadavkem. To vše si obvykle vyžaduje při implementaci CRM investici v řádech desítek a stovek tisíc korun. Tu si mohly doposud dovolit jen větší firmy, případně se volilo polovičaté řešení, které brzy ukázalo své slabiny.

 

raynet-02
Mobilní verze jsou rychlé a jednoduché

Zdá se ovšem, že i zde se blýská na lepší časy. Je zde technologie cloud computingu, která se začíná výrazně prosazovat i v tak specifické oblasti, jako je CRM. Díky podstatě této technologie, založené na využití centrální aplikace, dochází jednak k rozložení výrobních a provozních nákladů, což je příznivé jak ze strany uživatelů a ceny za využití, tak ze strany poskytovatele, který není limitován v investicích do zdokonalování celého řešení.
Cloud je technologie poskytovaná prostřednictvím internetu. To ovšem v oblasti CRM řešení otvírá nejen mnoho nových uživatelských možností, ale i otázek týkajících se především bezpečnosti. Základní požadavky kladené na ideální CRM jsou:

  • minimální cena,
  • uživatelsky příjemné a jednoduché prostředí s řadou automatizovaných funkcí,
  • přístup ke strukturovaným informacím o zákaznících kdykoliv a kdekoliv (záznamy z jednání, historie nabídek a objednávek, kontaktní informace),
  • on-line aktuální přehled o aktivitách obchodu z celé obchodní sítě a jeho řízení (průběžné reporty o jednáních, rozjednaných a uzavřených obchodech, interní komunikace, marketing),
  • možnost sdílet operativní záznamy a sdělení s celou obchodní sítí (kalendář úkolů a aktivit, tvorba, revize a schvalování objednávek, smluv),
  • třídit informace podle rolí a oprávnění jednotlivých uživatelů.

Kvalitní cloud CRM toto vše dnes již samozřejmě umí. Za jakou cenu? Opravdu bezpečně? Opravdu tak, že i mé jedinečné firemní procesy půjdou nějakým univerzálním řešením řídit?

Cena

Již bylo zmíněno, že díky centrální podstatě řešení cloudu se veškeré náklady na jeho provoz rozloží na jednotlivé uživatele. Zákazník tak neinvestuje do nákupu aplikace, ale pouze si formou pronájmu pořídí potřebný počet licencí, jejichž cena se pohybuje v řádech stokorun měsíčně. Výhodné je, že veškeré náklady na další rozvoj řešení, zapracování podnětů od uživatelů, údržba a zabezpečení hardwarové infrastruktury jsou nákladem poskytovatele a nemají na jednou stanovenou cenu vliv. Pořízení je tak dostupné i středním a malým firmám.

raynet-03
Cloud CRM umí být uživatelsky příjemné s řadou nastavitelných parametrů

Bezpečnost a ochrana informací

Důvěra ve sdílení obchodních dat po veřejné internetové síti i jejich uložení kdesi u vzdáleného provozovatele je asi nejvážnějším problémem, který potenciální uživatelé řeší. Vždyť jakýkoliv únik, zneužití, nebo dokonce ztráta dat může mít zcela fatální následky na existenci firmy. Současná technologie cloudu naštěstí díky kvalitním šifrovacím protokolům, de facto na úrovni internetového bankovnictví, profesionálním, plně zálohovaným a zabezpečeným datovým centrům poskytuje záruky ochrany dat na takové úrovni, které by si většina i větších firem nikdy nemohla nákladově dovolit. Je samozřejmě nezbytné, aby byl dodavatel cloudového CRM schopen úroveň zabezpečení doložit a aby proběhlo solidní srovnání s dosavadní úrovní po všech stránkách.

Unifikované řešení

Na trhu dodavatelů i uživatelů nejen CRM panuje snad od začátku spor, zda je možné vytvořit univerzální aplikaci, která by vyhověla široké škále uživatelů i přes jejich jedinečnost. Cloud unifikovaným řešením je. Díky moderním technologiím i zkušenosti dlouholetých dodavatelů CRM je možné definovat obecně platné principy evidence, hodnocení a řízení obchodu, které se liší pouze v terminologii a škálovatelnosti parametrů jednotlivých záznamů. Platformy řešení navíc umožňují dát jednotlivým uživatelům dostatečný prostor ke konfiguraci. Nasazením vyladěného CRM řešení se mnohdy dokonce podaří odstranit skryté systémové chyby v řízení.

Rychlost přenosu dat

Rostoucí rychlost internetového připojení a technologie, na nichž jsou cloud CRM postavena, umožňují takové řešení, že práce s aplikací i práce s daty probíhají tak, jako by uživatel měl CRM s veškerými daty nainstalovány na vlastním počítači.

Záruky

Obchodní zákoník, občanský zákoník a zákon na ochranu osobních dat jsou základem, který stojí nad jakýmikoliv chytře postavenými obchodními podmínkami dodavatele. Navíc certifikáty jakosti, reference významných korporátních uživatelů – to vše lze žádat od dodavatele cloud CRM. Jedním z nad zákonem stojících opatření záruk může být i pojištění dat.

raynet-04
Reporty, analýzy, komunikace, marketing - základ denní práce obchodníka i manažera

Skutečná mobilita

Optimalizace pro mobilní telefony umožňuje u nejmodernějších cloudových CRM zobrazit funkce i data v datově nenáročné podobě na jakémkoliv mobilním telefonu s internetovým prohlížečem. Mít cloud CRM tak již neznamená mít přístup ke svým datům někde na dálnici s notebookem více nebo méně komplikovaně připojeným k datové síti, ale velice jednoduše a elegantně pár kliky na telefonu nebo tabletu.

Importy vlastních dat

Přechod na nové CRM představuje pro uživatele otázku, co se starými daty. I zde moderní technologické řešení cloud CRM nabízí novému uživateli snadný start díky možnosti jednoduše importovat svá data z adresáře firem.

Externí aplikace a datové zdroje

Synchronizace s e-maily, adresáře, účetní aplikace, obchodní rejstříky, mapy a mnoho dalšího. Ani zde již v cloudu neexistují významnější omezení. Lze říci, že tam, kde provozovatel třetích aplikací umožňuje datovou konektivitu, lze poskytnout uživateli cloudu tato propojení. Obchodníci tak například nemusí ověřovat správnost adres nebo bonitu firem, moderní CRM jim tuto informaci samy poskytnou automaticky. Součástí cloud CRM tak může být i propojení na veřejný facebookový profil zákazníka nebo sledování aktuálního kurzu měn.

Bezpečné cenově dostupné plnohodnotné používání cloudových aplikací již tak není nemožné ani v tak specifické oblasti, jako je CRM. Tato technologie navíc přináší možnosti realizovat vlastní byznys způsobem, kdy dostupnost informací znamená konkurenční náskok, vyšší zisk, lepší obchodní vztahy a koneckonců i více času na jinou důležitou práci nebo soukromý život.

Petr Kolčář
Autor pracuje jako obchodní ředitel společnosti Raynet.