Tematické seriály

Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

Industry 4.0
                 Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti a efektivity...

1. až 7. díl >>

Časopis IT Systems / Speciál

Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
MJM Litovel řídí vztahy se zákazníky v MS Dynamics CRM
Středa, 06 Říjen 2010 16:19

mjm_crm_1040Společnost MJM Litovel se rozhodla zavést informační systém pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Jako dodavatel a implementátor řešení byla oslovena společnost Infinity. Specialisté na divizi CRM navrhli řešení založené na Microsoft Dynamics CRM. Do dynamického informačního systému jsou zapojeni vedoucí divizí, úseků a manažeři prodeje. Manažeři prodeje plánují návštěvy u svých zákazníků, přičemž konkrétní případ vychází z požadavků jednotlivých vedoucích divizí evidovaných v systému. Díky tomuto dochází k efektivní kooperaci na všech stranách. Vedoucí divize má možnost zadat požadavek konkrétnímu manažerovi prodeje či celému týmu a manažer prodeje eviduje po uskutečněné návštěvě u zákazníka zápis z jednání.

Jako stěžejní přínosy implementace Microsoft Dynamics CRM vedení společnosti MJM Litovel spatřuje:

  • účinné sdílení informací napříč divizemi vztažené k jednotlivým obchodním případům a jednoduché dohledání historie aktivit se zákazníkem,
  • cílená a přehledná informovanost zaměstnanců, automatické notifikace o vybraných událostech zasílané odpovědným pracovníkům,
  • efektivnější využití návštěvy u zákazníka, kdy jsou se zákazníkem probrány skutečně všechny požadavky a v konečném důsledku spokojenější zákazník,
  • úspora provozních nákladů na služební cesty pracovníků. Vedoucí divizí mohou optimalizovat přibližně s týdenním předstihem požadavky na manažery prodeje, protože zohlední již naplánované schůzky u konkrétních zákazníků.